Just nu producerar våra solceller
--

Ingen kontakt med solcellerna för tillfället.

W

Ingen kontakt med solcellerna för tillfället.

Just nu producerar våra solceller
W

Våra solceller har det senaste dygnet producerat
kWh

kWh

tid på dygnet

Våra solceller har den senaste veckan producerat
kWh

kWh

Våra solceller har den senaste månaden producerat
kWh

kWh